Terug

  • 100% biologisch
  • Mixologists Choice
  • Best Quality

Disclaimer

AFHANDELING JURIDISCHE KWESTIES

De website www.mild-vinegar.com wordt beheerd door Verstegen Spices & Sauces B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de onderneming is gevestigd in Nederland. Nederlandse recht is van toepassing op alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website. Dit ondanks het feit dat mogelijk commerciële activiteiten die op deze website worden vermeld, zich ook kunnen afspelen in landen buiten Nederland.

COPYRIGHT (AUTEURSRECHT) / INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Copyright © Verstegen Spices & Sauces B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn:

  • eigendom van Verstegen Spices & Sauces B.V.
  • of van de aan haar gelieerde bedrijven
  • of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan delen van de website te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf of te verspreiden onder andere personen. Echter, in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie mag worden verkocht, worden verspreid voor commerciële doeleinden, worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, hetzij op andere wijze, tenzij hiertoe vooraf schriftelijk toestemming is verleend door Verstegen Spices & Sauces B.V.. Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van Verstegen Spices & Sauces B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij Verstegen Spices & Sauces B.V. hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

INHOUD

De informatie op deze website dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen géén rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan of anderszins. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Elke aansprakelijkheid van Verstegen Spices & Sauces B.V. of de aan haar gelieerde bedrijven en werknemers, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website of een andere aan de website gekoppelde website wordt volledig uitgesloten.

VERKRIJGBAARHEID VAN PRODUCTEN

Verwijzingen op de website naar producten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van het product. Voorafgaand aan de aankoop van een bepaald product dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen bij de ondernemingen van Verstegen Spices & Sauces B.V. Voor alle online bestellingen via de webwinkel gelden onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Wanneer je je bestelling in de webshop ingeeft, dan geef je Verstegen Spices & Sauces B.V. toestemming om de bestelling door te sturen aan je gekozen grossier ter uitlevering. De levertijden en kosten zijn afhankelijk van je grossier.

Bij het aanvragen van een product in de Mild Vinegar webshop geef je Verstegen Spices & Sauces B.V. toestemming om jouw aangevraagde producten en je gegevens door te sturen naar jouw grossier. Dit is een service van Verstegen Spices & Sauces B.V. Jouw grossier verkoopt de producten aan jou onder de voorwaarden die jij met je grossier hebt afgesproken. De prijzen die genoemd zijn in de Mild Vinegar webshop zijn een indicatie van de mogelijke prijs die je betaalt bij jouw grossier. De daadwerkelijke prijs die je betaalt is volgens de afspraken die je hebt met je grossier, en kan dus zowel lager als hoger zijn. Wil je meer informatie over jouw grossier, neem dan contact met ons of met hen op.

VERANDERINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DE WEBSITE

Wij behouden ons het recht voor op elk moment wijzigingen en correcties op de website en in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Tevens kunnen wij besluiten de toegang tot de website te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten; zonder dat dit op enige wijze tot aansprakelijkheid van onze zijde zal (kunnen) leiden.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die u ons via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen voordat u informatie verstrekt.

DISCLAIMER OVER VERTROUWELIJKHEID

De informatie gedistribueerd via  elk medium is vertrouwelijk en kan wettelijk beschermd zijn. De informatie is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de persoon of de entiteit aan wie deze is gericht en anderen die bevoegd zijn deze te ontvangen. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u hierbij verzocht de afzender onmiddellijk in kennis te stellen door deze informatie te retourneren. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van de inhoud van deze informatie is niet toegestaan en kan onwettig zijn. Als ontvanger van deze informatie bent u verplicht de vertrouwelijke aard van de daarin vervatte informatie te respecteren en te waarborgen. Verstegen Spices & Sauces B.V heeft de intellectuele eigendom van de gedistribueerde informatie via elk medium.

Organic Certificate Verstegen Spices & Sauces B.V.

https://www.verstegen.eu/uploads/files/certificaten/SKAL_CERTIFICAAT_ENG_20171231.pdf

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen